Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Oferta

Działalność Kancelarii obejmuje przed wszystkim: reprezentowanie Klientów przed sądami i innymi organami, prowadzenie negocjacji, sporządzanie opinii prawnych i analiz, sporządzanie projektów umów, statutów i innych aktów prawnych, obsługę korporacyjną przedsiębiorstw. 

SPRAWY CYWILNE

1. Prowadzenie spraw o:

 • rozwód i separację
 • podział majątku dorobkowego
 • zniesienie współwłasności
 • zasiedzenie
 • ustanowienie służebności (m.in. drogi koniecznej)
 • odwołanie darowizny
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • podział spadku
 • odrzucenie spadku
 • zapłatę odszkodowania/zadośćuczynienia
 • eksmisję
 • ubezwłasnowolnienie (całkowite i częściowe)

2. Ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości.

3. składanie wniosków o dokonanie wpisów w księgach wieczystych.

SPRAWY GOSPODARCZE
 • dochodzenie roszczeń o zapłatę
 • rejestracja spółek prawa handlowego fundacji oraz stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sadowym
 • sporządzanie umów, opinii i analiz prawnych
 • bieżąca obsługa prawna, skoncentrowana nad opiniowaniem, parafowaniem umów, zastępstwem prawnym przed sądami i innymi organami państwa oraz ochroną i dochodzeniem roszczeń wobec kontrahentów
 • tworzenie aktów wewnętrznych spółki: regulaminów działania poszczególnych organów (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy), regulaminów wewnętrznych (regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń), uchwał, protokołów posiedzeń, zarządzeń i pism organów spółki
 • reprezentowanie wierzycieli/dłużników w postępowaniu upadłościowym
SPRAWY RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Reprezentowanie w sprawach o:

 • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi
 • wydanie zezwolenia sądu na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu (m.in. w przedmiocie wydania paszportu, dowodu osobistego bez zgody drugiego z rodziców, wyrażenia zgody na wyjazd dziecka za granicę z jednym z rodziców, dysponowania majątkiem dziecka itp.)
 • alimenty (ustalenie/uchylenie/podwyższenie/obniżenie obowiązku alimentacyjnego)
 • ustalenie obowiązku małżonka w zakresie przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny
 • ustanawianie rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami (w tym z datą wsteczną) przez sąd
SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

1. Reprezentowanie w sprawach o:

 • przywrócenie do pracy, odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, sprostowanie świadectwa pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy
 • odszkodowanie z tytułu naruszenia zakazu konkurencji
 • ustalenie wypadku przy pracy i zadośćuczynienie/odszkodowanie za jego skutki
 • odprawy i inne świadczenia pracownicze

2. Usługi doradcze w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy

3. Opracowywanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji oraz odpowiedzialności materialnej pracowników

4. Opracowywanie regulaminów: pracy, wynagrodzeń, itp, w zależności od indywidualnych potrzeb Klientów

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE I WINDYKACJA NALEZNOŚCI
 • efektywne prowadzenie windykacji na drodze mediacji, sądowej i egzekucyjnej
 • ciągły monitoring powierzonych nam spraw w sądach i u komorników
 • cykliczne raporty składane klientowi z podejmowanych działań
 • sporządzenie i skierowanie do sądu pozwu w trybie gwarantującym najszybsze i najtańsze uzyskanie tytułu wykonawczego
 • kompleksowe prowadzenie sprawy w trakcie procesu, aż do uzyskania prawomocnego tytułu egzekucyjnego
 • skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej i jej wspomaganie poprzez przekazywanie komornikowi uzyskanych informacji o potencjalnych przedmiotach egzekucji
SPRAWY KARNE
 • obrona podejrzanych/oskarżonych oraz reprezentowanie pokrzywdzonych, a także występowanie w charakterze pełnomocników oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych i powodów cywilnych w postępowaniach karnym, karnoskarbowym oraz w sprawach o wykroczenia – na etapie przygotowawczym i w procesach sądowych
 • reprezentowanie podejrzanych/oskarżonych w postępowaniach dyscyplinarnych
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kapkowska
ul. Kilińskiego 72/74 lok. 11
42-200 Częstochowa